This page require Adobe Flash 9.0 (or higher) plug in.


Chuyên viên tư vấn ngành hàng

Bao gồm từ quy chuẩn trang phục (đồng phục nhà thiết kế), hành vi, thái độ, tác phong cho đến kiến thức sản phẩm và kỹ năng tư vấn, kỹ năng nắm bắt tâm lý khách hàng; đảm bảo sự đồng nhất trong chất lượng phục vụ khách hàng vượt trội theo khái niệm là Bạn Tâm Giao của Người Mua Sắm, đem đến cho họ những trải nghiệm mua sắm thú vị vượt ngoài mong đợi.

Copyright ©2021 by Art Home Company Ltd.
www.arthomevn.com. Email: arthome@hcm.vnn.vn
Body
User wrap 1
Wrapper Pattern: